Yolu ve yüreği SEVGİDEN geçen dostların buluşma yeri!..
 
   
Bektaşoğlu Köyü
T a r i h ç e
Sosyal Etkinlikler
D e r n e k l e r
M e z a r l ı k
F o t o a l b ü m
Köyüme Şiirler
Köyüm Evleri
Köyüm İnsanı
C e m l e r
A ş u r e
D e r g i
Şenliklerimiz
İ l e t i ş i m
Kan Bankası
weblerimiz
Kene ile Yaşam
 
Yenisayfa
   Ziyaretçi Sayısı:

Probate Lawyer

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

Zeynel  TÜRKOĞLU Şiirleri

 
 
SELAM
Dün geldim Bektaşoğlu köyünde
Gül yüzlü yarenlerden dostlara selam
Yeşillenmiş yaylalar kalmamış kar
Dost ilinden bütün canlara selam
 
Göründü gözüme şimşek gediği
Çalmaz olmuş orda bekçi düdüğü
Arayıp durdu gözler içten sadığı
Bizim köyden bütün canlara selam
 
Kumlu yol olmuş artık taşların başı
Geçti gitti çok şükür gönlümün kışı
Arada sislenir Kara kuzla Sazağın başı
Buram buram kokan güllerden selam
 
Aklında tutma sakın gamı ile tasanı
Gönül arzuladı yine yaren ile yasanı
Hatırlar mısınız meşe dalına azık asanı
Yeşerdi yapraklar dallardan selam
 
Kuyudere kamışlı güzel mi güzel
Esmiş sam yeli savrulmuş gazel
Çiğdem söker mantar toplardık ezel
Mis kokulu topraktan sizlere selam
 
Her taraf çok güzel güzel âlemi
Kudretten çekilmiş lemi kalemi
Cehrilik, sarı kaya, birde acı deremi
Akan sularından çaylardan selam
 
Hiç su koymadılar kara kayadan
Kişi sütün hükmün işler mayadan
Kimisine selam verilmez payeden
Gönlü güzel olan canlardan selam
 
Yeşerdi bizim yaylanın otu meşesi
Etrafta gelir sığırcıla kırlangıç sesi
Yamaçta kekliğin dura dura ötmesi
Bülbülün dilinden güllere selam
 
Görmedin mi tarih olan dut ağacını
Oda yitirmiş başında ki elif tacını
Cem eder toplar idik Hakka duacını
Daha gittiğimiz Ulu yoldan da selam
                             
Gönül coştu yine hal beyan eyler
 Uslu edepliyi kendisine Ağyar eyler
Bu Tanrı selamıdır alanlara pay eyler
Zeynal’dan, Dudu’dan sizlere selam (2006)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASAN
Güzel huyun temiz soyun
Süzülme Hasan
İçip de namerdin suyun
Bozulma Hasan
 
Güzellikler hepsi senin
Kıymetini bil gölgenin
Şakadır der yarenlerin
Azılma Hasan
 
Aşk oduna yanıp tütme
Yüze gülüp peşten atma
Gayretkeşsin gevşek tutma
Ezilme Hasan
 
Yere inip göğe çıkma
Zina yapıp ocak yıkma
Komşunun seyrine çıkma
Gezinme Hasan
 
Doğru söyle mertçe konuş
Aklın erese, yine danış
Turapsın sen karış karış
Kazılma Hasan
 
Doğru çalış helal getir
Aldığını eve yetir
Ayağını topla otur
Yazılma Hasan        
(Haziran 1976)  
 
GEREK
 Güvenmem dünyanın yalan malına
Bunca gerçeği anlayacak dost gerek
Bakmam asla düşkün halime
Dost için olmayan mal neme gerek
 
 
İstemem âlemi cihan sanadır
Name ilden gelir kalbim kanadır
Herkes kazandığı mülkten yanadır
Seven dost olmazsa mülk neme gerek
 
 
 Helal kazançtan edinsek mülkü
Dostluğa ebettir insanda ülkü
Yaparsa ağırlık satarım kürkü
Değeri ilde ise kürk neme gerek
 
Yetmez mi sürene bunca sefalar
Az gelir gönüle nice cefalar
Hile yaptı zalim yolumu bağlar
Dostum orda yoksa gel neme gerek
 
Ben isterim şu âlemde birliği
Nakıs arttı çoğaltıyor körlüğü
Zeynel’in yaşamında varlığı
Kendine ise dost kime gerek

 

 
  Köyüme Şiirler     >>>  

 

 

   
                                                                         Anasayfa  
                    
 

Bektsşoğlu Köyü©2002

   

      Tasarım: Kamil TÜRKOĞLU